Wageningen

Hesselink van Suchtelenweg 7

€ 1.295.000,- k.k.

Omschrijving

Hesselink van Suchtelenweg 7, 6703 CS Wageningen; Een unieke kans op een bijzondere en mooie locatie! Op slechts steenworp verwijderd van de botanische tuinen van het Arboretumpark, het prachtige wandelpad en het "Bospad" met vergezichten over het rivieren landschap van de uiterwaarden en de Rijn en de Wageningse bossen ligt...

lees verder

Kenmerken

 • Status Beschikbaar
 • Vraagprijs € 1.295.000,- k.k.
 • Bouwjaar 1954
 • Woonoppervlakte 207m²
 • Aantal kamers 7
Meer kenmerken

Omschrijving

Hesselink van Suchtelenweg 7, 6703 CS Wageningen;

Een unieke kans op een bijzondere en mooie locatie!
Op slechts steenworp verwijderd van de botanische tuinen van het Arboretumpark, het prachtige wandelpad en het “Bospad” met vergezichten over het rivieren landschap van de uiterwaarden en de Rijn en de Wageningse bossen ligt deze vrijstaande villa.

De plek ligt weliswaar aan de rand van Wageningen dichtbij het pontje naar de Betuwe maar het gezellige stadscentrum van Wageningen ligt toch nog dichtbij en is op zo’n 5 minuten fietsafstand.

De woning wordt omsloten door een royale tuin en ligt op een riant perceel van 1.650 m² met de achtertuin op het zuiden.

Bouwjaar: 1954
Netto woonoppervlakte: ca. 207 m²
Bouwkundige inhoud: ca. 840 m³

Indeling:
Eerste woonlaag:
Entree, grote hal met een natuurstenenvloer, 2 separate toiletruimtes, grote woonkeuken (ca. 20 m²) met een L-vormige keukenblok en apparatuur (vaatwasser, oven, gaskookplaat, koelkast en een magnetron). Via de keuken (en de hal) is de bijkeuken toegankelijk. Deze ruimte is voorzien van de C.V.-combiketel, aansluiting voor wasapparatuur, een uitstortbak en een loopdeur naar de tuin.
Vanuit de hal zijn er totaal 4 slaapkamers bereikbaar (respectievelijk groot ca. 18 m², 12,50 m², 8 m² en 5,60 m²), badkamer 1: voorzien van een douche en wastafel. Badkamer 2: is vanuit de grootste slaapkamer bereikbaar en is voorzien van een wastafelmeubel en douchehoek.

Verdieping:
Overloop, royale living van circa 47 m² met een open haard en toegang tot een groot balkon (ca. 13,5 m²). De woonkamer heeft mooie grote raampartijen die zicht geven op de prachtige riante tuin en de bijzondere omgeving waaronder het zicht op het historische plekje “Kapel op de Westberg” Daar ligt de oorsprong van Wageningen. Het balkon is voorzien van een wenteltrap die toegang geeft tot de tuin. Slaapkamer 5 (ca. 14 m²).

– Een riante villa met veel mogelijkheden;
– Met onderhoud en modernisatie dient rekening te worden gehouden;
– Royaal perceel van 1.650 m²;
– Gelegen op een prachtige & unieke locatie op de Westberg;
– Gedeeltelijk dubbel glas;
– Verwarming via een C.V.-gas combiketel uit 2009;
– Zonnecollectoren zijn aanwezig;
– Energielabel E, geldig tot 17 juli 2033.

Kortom genieten van de ruimte in-en om de woning maar ook van de nabije omgeving van het prachtige landschap, maar toch met alle voorzieningen nabij, een ideale combinatie.

Extra informatie:
** KOOPOVEREENKOMST & CLAUSULES **
De koopovereenkomst wordt opgemaakt in model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2023).

Onder andere de volgende clausules worden meegenomen in de NVM koopovereenkomst;

• artikel zelfbewoning
1. Koper verplicht zich jegens de verkoper het Verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te zullen bewonen. Hij verplicht zich het Verkochte niet aan derden te zullen vervreemden of te verhuren of anderszins in gebruik af te staan, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden.
In dit artikel is bewoning door eerstegraads bloed- of aanverwanten van Koper materieel gelijkgesteld aan eigen bewoning.
Onder vervreemding wordt mede begrepen toedeling en de vestiging van een beperkt zakelijk gebruiksrecht.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing in geval van:
a. executoriale verkoop op grond van artikel 268 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
b. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 174 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
c. schriftelijke ontheffing als bedoeld in lid 4 sub a.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 vervalt nadat Koper het Verkochte gedurende vijf (5) achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de Koper als bewoner van het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie is ingeschreven.
4. a. De verkoper kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel voor de vervreemding van het
Verkochte.
b. De ontheffing tot vervreemding wordt steeds verleend in geval van:
1. verandering van werkkring van Koper op grond waarvan redelijkerwijs dient te worden verhuisd;
2. overlijden van Koper of diens echtgeno(o)t(e) of partner;
3. ontbinding van het huwelijk van Koper of ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door gezondheid van Koper of één van zijn gezinsleden.
c. Ingeval van ontheffing door De verkoper zal de in lid 3 bedoelde termijn geacht worden door de nieuwe verkrijger te worden voortgezet.
5. Indien Koper ingeval van ontheffing door De verkoper tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Verkochte overgaat ten behoeve van anderen dan De verkoper, is hij gehouden het bepaalde in dit artikel, alsmede het bepaalde in het onderhavige lid, aan zijn rechtsverkrijger(s) op te leggen en voor en ten behoeve van De verkoper te bedingen, bij gebreke waarvan hij een door De verkoper vast te stellen, voor matiging door de rechter vatbare, terstond opeisbare boete aan De verkoper verschuldigd zal zijn van maximaal vijftig procent (50%) van de prijs waarvoor hij het Verkochte van De verkoper heeft verkregen.
Deze verplichting eindigt indien en zodra de termijn als bedoeld in lid 3 is verstreken, waarna het artikel ‘zelfbewoning’ niet meer in opvolgende akten hoeft te worden opgenomen.

• artikel feitelijk gebruik
Koper vrijwaart verkoper voor gebreken Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit
zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart
verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.

• artikel Ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat de onroerende zaak oorspronkelijk gebouwd is omstreeks 1954, hetgeen
betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

• artikel Meetinstructies
De oppervlakte van de woning is opgemeten aan de hand van de (BBMI) Meetinstructie. Deze meetinstructie is een afgeleide van de NEN258 . De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruikersoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. De oppervlakte is een indicatie en de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd. Koper is in
de gelegenheid gesteld de woning en het perceel na te meten.

• artikel Asbest aanwezig
6.4.3.1. Koper verklaart bekend te zijn met de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen/materialen in de onroerende zaak. Het risico daarvan rust geheel bij koper. Indien de asbesthoudende stoffen/materialen worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden.

• artikel gesaneerde olietank aanwezig
6.4.2. Voor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak wel een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig. Voor zover verkoper bekend is met de aanwezigheid van een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen, verklaart hij met betrekking tot het al dan niet nog in gebruik zijn en/of het volgens wettelijke voorschriften onklaar gemaakt zijn, het volgende: Uit de gegevens van de gemeente Wageningen blijkt er een ondergrondse tank aanwezig te zijn op het perceel Hesselink van Suchtelenweg 7, 6703 CS Wageningen. Deze is op 21 maart 1994 gesaneerd. Tijdens de saneringswerkzaamheden op 21 maart 1994 is er geen verontreiniging aangetroffen. De olietank is inwendig gereinigd en gevuld met zand. Zie voorts KIWA certificaat, saneringsbedrijf EURO CLEANING COMPANY te Weurt, registratienummer KIWA AB1969 d.d. 13 april 1994, 01 pagina.

• artikel 6.2 Erfdienstbaarheden
volgens de akte van levering d.d. 22 oktober 1954 is er sprake van de navolgende erfdienstbaarheid:
Begin citaat; “Het verkochte heeft ten behoeve van de koper of opvolgende verkrijgers recht van uitgang naar de Hesselink van Suchtelenweg en voor elk der percelen 12 en 13 bovendien recht van uitgang over de berm naar de openbare weg en voor wat betreft perceel 14 naar wandelpad naar de Rijksstraatweg” einde citaat. Zie voorts akte van levering d.d. 23 oktober 1954, 04 pagina’s er is tevens een erfdienstbaarheid aanwezig ten behoeve van het openbaar voetpad gelegen aan de Generaal Foulkesweg naar de Hesselink van Suchtelenweg 7 en visa versa;
In de akte van levering d.d. 06 juni 2017 behorende tot het registergoed gelegen aan de Generaal Foulkesweg 82a te Wageningen staat het navolgende vermeld: Begin citaat; “Partijen komen overeen om ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Wageningen sectie E nr, 4056, plaatselijk bekend H. van Suchtelenweg 7, een erfdienstbaarheid te vestigen ten laste van het verkochte, inhoudende het recht om op de minst bezwarende wijze, te voet en te voet met kliko’s (minicontainters) te gaan van het eerdergenoemde perceel E nr. 4056 naar het openbaar voetpad gelegen aan de Generaal Foulkesweg, en vice versa.” Einde citaat. Zie voorts bijlage koopovereenkomst Akte van levering Generaal Foulkesweg 82 a te Wageningen d.d. 06 juni 2017, 11 pagina’s.

* DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

* Koperonderzoeksplicht
Barten Tiemessen NVM Makelaars B.V. heeft de opdracht tot verkoop van het onderhavige object. Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers of die bekend zijn bij de administrateur van een Vereniging van Eigenaars. Desgewenst kan koper zich laten begeleiden door een adviseur of een bouwkundige bij de aankoop. Indien het object een appartementsrecht betreft, raden wij u aan, vóór de aankoop contact op te nemen met de administrateur van de Vereniging van Eigenaars, teneinde een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de solvabiliteit van de vereniging.

Kenmerken

 • Status Beschikbaar
 • Vraagprijs € 1.295.000,- k.k.
 • Aanvaarding In overleg

Bouwvorm

 • Bouwvorm Bestaande bouw
 • Bouwjaar 1954
 • Ligging Aan bosrand, aan park, vrij uitzicht, open ligging, in bosrijke omgeving, landelijk gelegen

Indeling

 • Woonoppervlakte 207m2
 • Inhoud 840m3
 • Aantal kamers 7
 • Aantal woonlagen 2
 • Perceeloppervlakte 1650m2

Energie

 • Energieklasse E
 • Energie einddatum 07-17-2033
 • Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
 • Warmwater Zonnecollectoren
 • Verwarming Cv ketel
 • Bouwjaar C.V.-Ketel 2009
 • Combiketel Ja
 • Brandstof Gas
 • Eigendom Eigendom

Buitenruimte

 • Tuin Tuin rondom
 • Hoofdtuin Tuin rondom

Bergruimte

 • Schuur / Berging

Parkeergelegenheid

 • Garage Aangebouwd steen
 • Parkeerfaciliteiten Elektra

Brochure

close

Reageren op deze woning

Afspraak maken

  Hesselink van Suchtelenweg 7, Wageningen

  Geïnteresseerd geraakt?

  Wacht niet langer en plan direct een bezichtiging met ons in. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 0317 - 422600 of stuur een e-mail naar info@barten- tiemessen.nl

  reageer op deze woning