Wageningen

Gruttoweide 3

€ 225.000,- k.k.

Omschrijving

Gruttoweide 3, 6708 BC Wageningen Op de hoek van de geliefde en rustige woonwijk de Weiden ligt dit tweekamer-appartement met een ruime woonkamer met grote raampartij, slaapkamer en een tuin. Een eigen berging is aanwezig op de begane grond en er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig rondom het complex. De woning...

lees verder

Kenmerken

 • Status Onder bod
 • Vraagprijs € 225.000,- k.k.
 • Bouwjaar 1983
 • Woonoppervlakte 55m²
 • Aantal kamers 2
Meer kenmerken

Omschrijving

Gruttoweide 3, 6708 BC Wageningen

Op de hoek van de geliefde en rustige woonwijk de Weiden ligt dit tweekamer-appartement met een ruime woonkamer met grote raampartij, slaapkamer en een tuin.
Een eigen berging is aanwezig op de begane grond en er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig rondom het complex.

De woning ligt op zo’n 5 minuten fietsen van het stadscentrum van Wageningen en vlakbij de uitvalswegen naar Ede en het landelijke Binnenveld. De campus van de Wageningse Universiteit is in circa 5 minuten fietsafstand te bereiken. Bushalte op loopafstand. Kortom een ideale locatie!

Bouwjaar: 1983, woonoppervlakte: circa 55 m², inhoud: circa 191 m³

Indeling
Begane grond: entree, hal, meterkast met 3 groepen, afgesloten ruime woonkamer met veel lichtinval en toegang tot de tuin, eenvoudige dichte keuken met een aansluiting voor de vaatwasser en wasapparatuur. De badkamer is voorzien een douche en vaste wastafel, toilet, de slaapkamer is circa 10 m².

Bijzonderheden:
– Het appartement beschikt over een besloten tuin en een berging;
– Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving;
– De gezamenlijke ruimtes worden goed onderhouden door een goed functionerende vereniging van eigenaren;
– Zowel het centrum als het buitengebied zijn op korte afstand te bereiken;
– De maandelijkse servicekosten bedragen € 130,66, dit is exclusief het voorschot van de stookkosten ad € 95,00 per maand;
– Het appartement is grotendeels voorzien van dubbel glas;
– Verwarming middels blokverwarming en warmwatervoorziening middels een centrale voorziening;
– Het is een ideaal startersappartement.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Deze woning maakt deel uit van een uitpondproject.
Uitponden wil zeggen: het verkopen van een huurwoning die leegstaat.
Dus als een huurder vertrekt, kan de woningcorporatie ervoor kiezen de huurwoning te verkopen. Vanaf 2024 is het wettelijk verplicht deze woning met voorrangsregels toe te wijzen zodat er meer doorstroom komt binnen de huurmarkt in Wageningen.

Deze woning wordt volgens onderstaande volgorde aangeboden;

1. Huurders van de Woningstichting die een zelfstandige huurwoning achterlaten. De huidige huurwoning vrij moet komen voor verhuur. Gezinnen bestaande uit 3 of meer personen krijgen voorrang op een 2 persoonshuishouden. Huurders van de Woningstichting kunnen kopen tegen de vaste vraagprijs.
2. Inwoners van Wageningen die een zelfstandige huurwoning, niet zijnde van de Woningstichting, achterlaten. De huidige huurwoning moet vrijkomen voor verhuur. Gezinnen bestaande uit 3 of meer personen krijgen voorrang op een 2 persoonshuishouden. Verkoop vindt plaats tegen vaste vraagprijs.
3. Daarna wordt de woning opengesteld voor alle overige geïnteresseerden binnen en buiten Wageningen en vindt er verkoop plaats op basis van bieding.

Waar moet je als huurder van De Woningstichting aan voldoen?
• Je moet als huurder van De Woningstichting een zelfstandige woning die je momenteel huurt van De Woningstichting achterlaten.
• Dit geldt voor huurders van een eengezinswoning maar ook van een appartement van De Woningstichting.
Dit geldt niet voor een inwonende huurder. Woon je in een huurwoning van De Woningstichting maar ben je inwonend dan laat je dus geen woning achter en heb je géén voorrang maar kun je wel een afspraak plannen na de termijn van 4 weken.

Waar moet je als huurder van een huurwoning, niet zijnde verhuurd door De Woningstichting, aan voldoen?
• Je moet als huurder binnen Wageningen een zelfstandige woning die je momenteel huurt achterlaten.
• Dit geldt voor huurders van een eengezinswoning maar ook van een appartement.
Dit geldt niet voor een inwonende huurder. Woon je in een huurwoning van maar ben je inwonend en dan laat je dus geen woning achter dan heb je géén voorrang maar kun je wel een afspraak plannen na de termijn van 4 weken.

De termijn
Je kan als huurder van De Woningstichting, en je voldoet aan de genoemde criteria, tot uiterlijk 4 weken na de start verkoop profiteren van dit voordeel.
*** Deze termijn loopt af op 12 juli 2024 ***
Daarna kunnen de overige geïnteresseerden die geen woning huren én achterlaten (van De Woningstichting of andere verhuurder in Wageningen) een bezichtigingsafspraak met de makelaar plannen. Definitieve verkoopgunning en toewijzing zal plaatsvinden door De Woningstichting en is afhankelijk van de huishoudsamenstelling en de woonduur van de huurder (van De Woningstichting of andere verhuurder in Wageningen).

Wat is je voordeel?
• Je hebt voorrang met het inplannen van een bezichtigingsafspraak die je maakt met de verkopend makelaar “Barten Tiemessen NVM Makelaars”;
• Zodra de termijn van 4 weken voorbij is, verloopt deze voorrang en kunnen de overige geïnteresseerden die geen woning huren én achterlaten van De Woningstichting een bezichtigingsafspraak plannen;
• Definitieve verkoopgunning en toewijzing zal plaatsvinden door De Woningstichting en is afhankelijk van de huishoudsamenstelling en de woonduur van de huurder van De Woningstichting.

——————————————————–

De woning maakt deel uit van het verkoopprogramma van de Woningstichting te Wageningen;
• Genoemde koopsom is een vaste prijs, onderhandelingen zijn derhalve niet mogelijk.
• In de koopovereenkomst wordt een zelfbewoningsplichtartikel opgenomen.
• De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij projectnotaris: Smit & Moormann notariaat te Wageningen.
• Aanvaarding: uiterlijk 10 weken na mondelinge overeenstemming.

BELANGRIJKE CLAUSULES IN DE KOOPOVEREENKOMST:

• Artikel Zelfbewoningplicht en anti-speculatiebeding
1. Koper verplicht zich jegens De Woningstichting het Verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te zullen bewonen. Hij verplicht zich het Verkochte niet aan derden te zullen vervreemden of te verhuren of anderszins in gebruik af te staan, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden.
In dit artikel is bewoning door eerstegraads bloed- of aanverwanten van Koper materieel gelijkgesteld aan eigen bewoning.
Onder vervreemding wordt mede begrepen toedeling en de vestiging van een beperkt zakelijk gebruiksrecht.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing in geval van:
a. executoriale verkoop op grond van artikel 268 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
b. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 174 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
c. schriftelijke ontheffing als bedoeld in lid 4 sub a.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 vervalt nadat Koper het Verkochte gedurende vijf (5) achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de Koper als bewoner van het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie is ingeschreven.
4. a. De Woningstichting kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel voor de vervreemding van het Verkochte.
b. De ontheffing tot vervreemding wordt steeds verleend in geval van:
1. verandering van werkkring van Koper op grond waarvan redelijkerwijs dient te worden verhuisd;
2. overlijden van Koper of diens echtgeno(o)t(e) of partner;
3. ontbinding van het huwelijk van Koper of ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door gezondheid van Koper of één van zijn gezinsleden.
c. Ingeval van ontheffing door De Woningstichting zal de in lid 3 bedoelde termijn geacht worden door de nieuwe verkrijger te worden voortgezet.
5. Indien Koper ingeval van ontheffing door De Woningstichting tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Verkochte overgaat ten behoeve van anderen dan De Woningstichting, is hij gehouden het bepaalde in dit artikel, alsmede het bepaalde in het onderhavige lid, aan zijn rechtsverkrijger(s) op te leggen en voor en ten behoeve van De Woningstichting te bedingen, bij gebreke waarvan hij een door De Woningstichting vast te stellen, voor matiging door de rechter vatbare, terstond opeisbare boete aan De Woningstichting verschuldigd zal zijn van maximaal éénhonderd procent (100%) van de prijs waarvoor hij het Verkochte van De Woningstichting heeft verkregen.
Deze verplichting eindigt indien en zodra de termijn als bedoeld in lid 3 is verstreken, waarna het artikel ‘zelfbewoning’ niet meer in opvolgende akten hoeft te worden opgenomen.

• Artikel Niet zelf-bewoningsclausule / Feitelijk gebruik:
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.

• Artikel Ouderdomsclausule:
Het is koper bekend dat de onroerende zaak oorspronkelijk gebouwd is in 1983, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

• Artikel Asbest:
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. (Zie voorts asbestinventarisatie-rapport)

• Artikel Meetinstructies
De oppervlakte van de woning is opgemeten aan de hand van de (BBMI) Meetinstructie. Deze meetinstructie is een afgeleide van de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruikersoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. De oppervlakte is een indicatie en de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd. Koper is in de gelegenheid gesteld de woning en het perceel na te meten.

• Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

• Koperonderzoeksplicht
Barten Tiemessen NVM Makelaars B.V. heeft de opdracht tot verkoop van het onderhavige object. Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers of die bekend zijn bij de administrateur van een Vereniging van Eigenaars.

Kenmerken

 • Status Onder bod
 • Vraagprijs € 225.000,- k.k.
 • Aanvaarding In overleg

Bouwvorm

 • Soort appartement Galerijflat
 • Bouwvorm Bestaande bouw
 • Bouwjaar 1983
 • Ligging Aan rustige weg, in woonwijk

Indeling

 • Woonoppervlakte 55m2
 • Inhoud 191m3
 • Aantal kamers 2
 • Aantal woonlagen 1

Energie

 • Energieklasse C
 • Energie einddatum 07-03-2029
 • Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, gedeeltelijk dubbel glas
 • Warmwater Centrale voorziening
 • Verwarming Blokverwarming
 • Combiketel Nee

Buitenruimte

 • Tuin Achtertuin
 • Hoofdtuin Achtertuin
 • Oppervlakte hoofdtuin 50m2 (0.1m bij 0.1m)
 • Ligging hoofdtuin Oost

Bergruimte

 • Schuur / Berging

Parkeergelegenheid

 • Garage Geen garage

Brochure

close

Reageren op deze woning

Afspraak maken

  Gruttoweide 3, Wageningen

  Geïnteresseerd geraakt?

  Wacht niet langer en plan direct een bezichtiging met ons in. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 0317 - 422600 of stuur een e-mail naar info@barten- tiemessen.nl

  reageer op deze woning