Verkocht Wageningen

Bernhardstraat 59

€ 205.000,- k.k.

Omschrijving

LET OP: Dit is een voormalige sociale huurwoning die verkocht wordt door de Woningstichting, Dit betekent dat de Woningstichting wettelijk verplicht is deze woning gedurende de eerste vier weken te koop aan te bieden aan huurders van de Woningstichting en inwoners van Wageningen die in een zelfstandige huurwoning wonen. Bernhardstraat...

lees verder

Kenmerken

 • Status Verkocht
 • Vraagprijs € 205.000,- k.k.
 • Bouwjaar 1957
 • Woonoppervlakte 68m²
 • Aantal kamers 4
Meer kenmerken

Omschrijving

LET OP: Dit is een voormalige sociale huurwoning die verkocht wordt door de Woningstichting, Dit betekent dat de Woningstichting wettelijk verplicht is deze woning gedurende de eerste vier weken te koop aan te bieden aan huurders van de Woningstichting en inwoners van Wageningen die in een zelfstandige huurwoning wonen.

Bernhardstraat 59, 6707 CL Wageningen;

Op loopafstand van het gezellige stadscentrum van Wageningen gelegen royaal 4-kamer appartement met een grote inpandige berging in de onderbouw.
Het appartement is gesitueerd op de eerste verdieping en is bijzonder licht door de grote raampartijen en beschikt over een balkon aan de voor- en achterzijde.

Het appartement maakt deel uit van een keurig onderhouden appartementencomplex met een actieve Vereniging van Eigenaren. De servicekosten bedragen thans € 200,52 per maand. De Vereniging van Eigenaren is voornemens om de servicekosten in de nabije toekomst te verhogen met circa € 50,=.

Netto woonoppervlakte: ca. 68 m², inhoud: ca. 221 m³, bouwjaar: 1957.

Indeling appartement:
Entree, hal met meterkast en vaste inbouwkast, toilet met fontein, toegang tot drie slaapkamers, waarvan één aan de voorzijde met toegang tot het balkon. De tweede en derde slaapkamer bevinden zich aan de achterzijde. De derde slaapkamer heeft een vaste kast en toegang tot de badkamer met doucheruimte en een wastafel. Vanuit de hal is de aan de voorzijde van het appartement gelegen ruime en lichte woonkamer met te bereiken met open keuken en toegang tot het balkon. De keuken is voorzien van een keukenblok. Vanuit de keuken is het balkon met vaste kast aan de achterzijde bereikbaar. In de woonkamer en op de balkons heeft u een ruim uitzicht over het plantsoen. De aansluitingen voor wasapparatuur zijn aanwezig in de keuken.

Bijzonderheden:
– Royaal 4-kamer appartement gelegen op de eerste woonlaag;
– Veel lichtinval door de grote raampartijen;
– Een balkon aan de voorzijde (oosten) en aan de achterzijde (westen);
– Verwarming en warm water middels een HR combiketel;
– De maandelijkse servicekosten bedragen thans € 200,52 per maand;
– Gelegen op loopafstand van het centrum van Wageningen met haar uitgaansgelegenheden, het busstation en openbare voorzieningen;
– Aanvaarding in overleg.

—————————————————————————————————————

BELANGRIJKE INFORMATIE
Deze woning maakt deel uit van een uitpondproject.
Uitponden wil zeggen: het verkopen van een huurwoning die leegstaat.
Dus als een huurder vertrekt, kan de woningcorporatie ervoor kiezen de huurwoning te verkopen. Vanaf 2024 is het wettelijk verplicht deze woning met voorrangsregels toe te wijzen zodat er meer doorstroom komt binnen de huurmarkt in Wageningen.

Deze woning wordt volgens onderstaande volgorde aangeboden;

1. Huurders van de Woningstichting die een zelfstandige huurwoning achterlaten. De huidige huurwoning vrij moet komen voor verhuur. Gezinnen bestaande uit 3 of meer personen krijgen voorrang op een 2 persoonshuishouden. Huurders van de Woningstichting kunnen kopen tegen de vaste koopsom.
2. Inwoners van Wageningen die een zelfstandige huurwoning, niet zijnde van de Woningstichting, achterlaten. De huidige huurwoning moet vrijkomen voor verhuur. Gezinnen bestaande uit 3 of meer personen krijgen voorrang op een 2 persoonshuishouden. Verkoop vindt plaats tegen vaste koopsom.
3. Daarna wordt de woning opengesteld voor alle overige geïnteresseerden binnen en buiten Wageningen en vindt er een verkoop plaats op basis van bieding.

Waar moet je als huurder van De Woningstichting aan voldoen?
• Je moet als huurder van De Woningstichting een zelfstandige woning achterlaten.
• Dit geldt voor huurders van een eengezinswoning of van een appartement van De Woningstichting.
Dit geldt niet voor een inwonende huurder. Woon je in een huurwoning van De Woningstichting maar ben je inwonend dan laat je dus geen woning achter en heb je géén voorrang maar kun je wel een afspraak plannen na de termijn van 4 weken.

Waar moet je als huurder van een huurwoning, niet zijnde verhuurd door De Woningstichting, aan voldoen?
• Je moet als huurder binnen Wageningen een zelfstandige woning achterlaten.
• Dit geldt voor huurders van een eengezinswoning of van een appartement.
Dit geldt niet voor een inwonende huurder. Woon je in een huurwoning van maar ben je inwonend en dan laat je dus geen woning achter dan heb je géén voorrang maar kun je wel een afspraak plannen na de termijn van 4 weken.

De termijn
Je kan als huurder van De Woningstichting (of andere verhuurder in Wageningen), en je voldoet aan de genoemde criteria, tot uiterlijk 4 weken na de start verkoop profiteren van dit voordeel.
*** Deze termijn loopt af op 20 maart 2024 ***
Definitieve verkoopgunning en toewijzing zal plaatsvinden door De Woningstichting en is afhankelijk van de huishoudsamenstelling en de woonduur van de huurder (van De Woningstichting of andere verhuurder in Wageningen).
Daarna kunnen de overige geïnteresseerden die geen woning huren én achterlaten een bezichtigingsafspraak met de makelaar plannen en vindt er een verkoop plaats op basis van bieding.

Wat is je voordeel?
• Je hebt voorrang met het inplannen van een bezichtigingsafspraak die je maakt met de verkopend makelaar “Barten Tiemessen NVM Makelaars”;
• Zodra de termijn van 4 weken voorbij is, verloopt deze voorrang en kunnen de overige geïnteresseerden die geen woning huren én achterlaten van De Woningstichting een bezichtigingsafspraak plannen;
• Definitieve verkoopgunning en toewijzing zal plaatsvinden door De Woningstichting en is afhankelijk van de huishoudsamenstelling en de woonduur van de huurder van De Woningstichting.

De woning maakt deel uit van het verkoopprogramma van de Woningstichting te Wageningen;
• Genoemde koopsom is een vaste prijs, onderhandelingen zijn derhalve niet mogelijk.
• In de koopovereenkomst wordt een zelfbewoningsplichtartikel opgenomen.
• De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij projectnotaris: Smit & Moormann notariaat te Wageningen.
• Aanvaarding: uiterlijk 10 weken na mondelinge overeenstemming.

—————————————————————————————————————

• Artikel Zelfbewoningplicht en anti-speculatiebeding
1. Koper verplicht zich jegens De Woningstichting het Verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te zullen bewonen. Hij verplicht zich het Verkochte niet aan derden te zullen vervreemden of te verhuren of anderszins in gebruik af te staan, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden.
In dit artikel is bewoning door eerstegraads bloed- of aanverwanten van Koper materieel gelijkgesteld aan eigen bewoning.
Onder vervreemding wordt mede begrepen toedeling en de vestiging van een beperkt zakelijk gebruiksrecht.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing in geval van:
a. executoriale verkoop op grond van artikel 268 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
b. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 174 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
c. schriftelijke ontheffing als bedoeld in lid 4 sub a.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 vervalt nadat Koper het Verkochte gedurende vijf (5) achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de Koper als bewoner van het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie is ingeschreven.
4. a. De Woningstichting kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel voor de vervreemding van het Verkochte.
b. De ontheffing tot vervreemding wordt steeds verleend in geval van:
1. verandering van werkkring van Koper op grond waarvan redelijkerwijs dient te worden verhuisd;
2. overlijden van Koper of diens echtgeno(o)t(e) of partner;
3. ontbinding van het huwelijk van Koper of ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door gezondheid van Koper of één van zijn gezinsleden.
c. Ingeval van ontheffing door De Woningstichting zal de in lid 3 bedoelde termijn geacht worden door de nieuwe verkrijger te worden voortgezet.
5. Indien Koper ingeval van ontheffing door De Woningstichting tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Verkochte overgaat ten behoeve van anderen dan De Woningstichting, is hij gehouden het bepaalde in dit artikel, alsmede het bepaalde in het onderhavige lid, aan zijn rechtsverkrijger(s) op te leggen en voor en ten behoeve van De Woningstichting te bedingen, bij gebreke waarvan hij een door De Woningstichting vast te stellen, voor matiging door de rechter vatbare, terstond opeisbare boete aan De Woningstichting verschuldigd zal zijn van maximaal éénhonderd procent (100%) van de prijs waarvoor hij het Verkochte van De Woningstichting heeft verkregen.
Deze verplichting eindigt indien en zodra de termijn als bedoeld in lid 3 is verstreken, waarna het artikel ‘zelfbewoning’ niet meer in opvolgende akten hoeft te worden opgenomen.

• Artikel Niet zelf-bewoningsclausule / Feitelijk gebruik:
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.’’

• Artikel Ouderdomsclausule:
Het is koper bekend dat de onroerende zaak oorspronkelijk gebouwd is in 1957, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

• Artikel Asbest:
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. (Zie voorts asbestinventarisatie-rapport)

• Artikel Meetinstructies
De oppervlakte van de woning is opgemeten aan de hand van de (BBMI) Meetinstructie. Deze meetinstructie is een afgeleide van de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruikersoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. De oppervlakte is een indicatie en de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd. Koper is in de gelegenheid gesteld de woning en het perceel na te meten.

• Opkoopbescherming:
Het appartement is gelegen in De Buurt-West, hier is de opkoopbescherming is van toepassing.
Per 17 februari 2022 voert de gemeente Wageningen een opkoopbescherming in. Dit betekent dat een woning niet mag worden gekocht om daarna te verhuren. Wie de woning koopt, moet hier in principe zelf in gaan wonen (zelfbewoningsplicht). De opkoopbescherming geldt niet voor alle wijken in Wageningen en ook niet voor alle prijsklassen. Het geldt alleen voor huizen met een WOZ-waarde minder dan € 405.000 (NHG-waardegrens) in de wijken: Binnenstad/Centrum, Boven- en Benedenbuurt, De Buurt-West en de Nude.
De landelijke Opkoopwet verplicht gemeenten een aantal uitzonderingen te maken. Deze maken het toch mogelijk de koopwoning te verhuren. Deze uitzonderingen zijn:
– Verhuur aan 1e of 2e graad familieleden. Bijvoorbeeld uw zoon of dochter. Of broer of kleinkind.
– Verhuur voor maximaal 1 jaar als u zelf al 12 maanden of langer in de woning woont. Bijvoorbeeld als u een jaar naar het buitenland gaat.
– Verhuur van woonruimte die zich bevindt in een winkel, kantoor of bedrijfsruimte.
Als uw situatie zo’n uitzondering is, kunt u via deze website van de gemeente Wageningen een vergunning aanvragen. (vergunning tijdelijke verhuur van woning (opkoopwet) aanvragen).
Wij verwijzen u naar de website van de gemeente Wageningen voor meer informatie.

• Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

• Koperonderzoeksplicht
Barten Tiemessen NVM Makelaars B.V. heeft de opdracht tot verkoop van het onderhavige object. Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers of die bekend zijn bij de administrateur van een Vereniging van Eigenaars.

Kenmerken

 • Status Verkocht
 • Vraagprijs € 205.000,- k.k.
 • Aanvaarding In overleg

Bouwvorm

 • Soort appartement Portiekflat
 • Bouwvorm Bestaande bouw
 • Bouwjaar 1957
 • Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

Indeling

 • Woonoppervlakte 68m2
 • Inhoud 221m3
 • Aantal kamers 4
 • Aantal woonlagen 1

Energie

 • Isolatie Geen isolatie
 • Warmwater Cv ketel
 • Verwarming Cv ketel
 • Combiketel Ja
 • Eigendom Eigendom

Buitenruimte

 • Tuin Geen tuin

Parkeergelegenheid

 • Garage Geen garage

Brochure

close

Reageren op deze woning

Afspraak maken

  Bernhardstraat 59, Wageningen

  Geïnteresseerd geraakt?

  Wacht niet langer en plan direct een bezichtiging met ons in. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 0317 - 422600 of stuur een e-mail naar info@barten- tiemessen.nl

  reageer op deze woning